Kalendarium

Środa, 2020-05-27

Imieniny: Amandy, Jana

Podsumowanie pracy za pierwszy semestr

Szkolny Wolontariat wspomaga wychowanie młodzieży dzieci i młodzieży. Jako koordynujący działania koła kładziemy nacisk na walor wychowawczy. Praca w Wolontariacie opiera się na wartościach uniwersalnych, wymaga systematyczności i odpowiedzialności. Głównym celem działań Wolontariatu w bieżącym semestrze było rozwijanie samodzielności, współpracy i wrażliwości młodzieży oraz popularyzowanie idei wolontariatu akcyjnego w środowisku szkolnym i lokalnym. Cele założone na ten semestr zostały zrealizowane dzięki współpracy z Dyrekcją, nauczycielami, rodzicamii instytucjami z zewnątrz. Do Szkolnego Wolontariatu przystąpiło 52 uczniów i uczennic z klas na poziomie IV-VIII. Na początku września został stworzony Regulamin Wolontariatu, który ma na celu uświadomienie uczniom, że Wolontariat Szkolny to aktywność, którą zajmujemy się w 100% na poważnie.Mamy swoje prawa, obowiązki, ale przede wszystkim chcemy nieść szczerą pomoc innym. Jako koordynatorom zależało nam również by uczniowie wykazywali inicjatywę i dzielili się swoimi pomysłami, ale żeby udzielali się również w Wolontariacie poza szkolnym w różnych organizacjach. Wielu uczniów skorzystało z propozycji i zaangażowało się biorąc udział w WOŚPie, organizacji dyktanda w naszej dzielnicy, pomagali w przedszkolach, jadłodajni dla bezdomnych, obdarowali seniorów na święta prezentami, przeprowadzili akcję „Prezent dla bezdomnych” (w którym wziął udział cały Wolontariat), udzielają korepetycji. Akcji realizowanych przez Szkolne Koło Wolontariatu jest zdecydowanie więcej co pokazuje, że nasi uczniowie przepięknie potrafią nieść pomoc innym.

W pierwszym semestrze Szkolne Koło Wolontariatuwzięło udział w następujących akcjach:

-PZU Maraton Warszawski

-Zbiórka pieniędzy na “Żywy pomnik Jana Pawła II”

-Zbiórka pieniędzy “Pola Nadziei”

-Zbiórka darów dla schroniska w Celestynowie

-Pisanie listów dla chorych dzieci „Poczta Marzycielska”

-Prezent dla bezdomnego

-WOŚP

-Zbiórka funduszy na adopcję zwierzęcia w Warszawskim ZOO

- Góra Grosza

Praca wolontariuszy jest widoczna zarówno w szkole jak i poza nią. Podczas akcjiWolontariat wspierała cała społeczność szkolna i lokalna. Poziom współpracy z Dyrekcją, nauczycielami, uczniami oraz rodzicami był na wysokim poziomie. Mamy nadzieję na dalszą, owocną współpracę w drugim semestrze.

Jako koordynatorzy Szkolnego Koła Wolontariatu systematycznie organizowałyśmy i kontrolowałyśmy przebieg akcji charytatywnych oraz społecznych mających na celu popularyzowanie idei pomagania. Dbałyśmy o rozwój wolontariuszy organizując szkolenia z zakresu wolontariatu, a także spotkania integracyjne.