Kalendarium

Piątek, 2020-06-05

Imieniny: Bonifacego, Kiry

Szkolny konkurs Symetria wokół nas

Regulamin szkolnego konkursu „Symetria wokół nas” dla uczniów klas IV – VIII Szkoły Podstawowej nr 114

 

 

1. Cele konkursu:

-          popularyzacja matematyki wśród uczniów szkoły podstawowej

-          rozwijanie zainteresowań uczniów

-          ukazywanie powiązania matematyki z życiem codziennym i sztuką

-          rozwijanie samokształcenia wśród uczniów

2. Zasady uczestnictwa:

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów klas IV – VIII Szkoły Podstawowej nr 114 i składa się z jednego etapu. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej.

3. Przebieg konkursu:

Uczniowie wykonują pracę plastyczną przedstawiającą symetrię w przyrodzie, architekturze, w przedmiotach codziennego użytku lub własny wymyślony symetryczny obraz dowolną techniką  (np.: malowanie, naklejanie z  papieru kolorowego lub rysowanie kredkami i mazakami). Format pracy – A4.

4. Termin konkursu:

13.12.2019 – 8.01.2020. Prace należy oddawać do p. Beaty Kopacz, p. Zofii Kwaśnik, p. Barbary Łyjak, p. Teresy Żabik lub p. Witolda Zdunka do 9 stycznia włącznie.

5. Prace oceni komisja wg następujących kryteriów:

- zgodność treści z tematem,

- stopień trudności,

- nowatorstwo pomysłu,

- walory estetyczne pracy.

 

Zachęcamy do udziału. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.