Kalendarium

Piątek, 2020-06-05

Imieniny: Bonifacego, Kiry

Sprawozdanie z VI edycji Targóweckiego Dyktanda dla młodzieży i dorosłych

7 grudnia 2019r. odbyła się VI edycja Dyktanda dla młodzieży i dorosłych.

Organizatorem Dyktanda jest Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie.

Współorganizatorem Dyktanda jest XIII LO im. Lisa-Kuli w Warszawie.

Dyktando odbyło się w XIII LO im. Lisa- Kuli w Warszawie.

Pan Sławomir Antonik -Burmistrz Dzielnicy Targówek, m.st. Warszawy objął Dyktando Patronatem  honorowym

Patronatem przedsięwzięcie objęli:

Pani Aurelia Michałowska- Mazowiecki Kurator Oświaty

Pan Adam Struzik- Marszałek Województwa Mazowieckiego

Pan Rafał Trzaskowski- Prezydent m.st. Warszawy

Ks. Prof. dr  hab. Stanisław Dziekoński- Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Profesor dr hab. Zbigniew Greń- Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Dr hab. Katarzyna Kłosińska- Przewodnicząca Rady Języka Polskiego przy Polskiej Akademii Nauk

Profesor Andrzej Markowski- Honorowy Przewodniczący Rady Języka Polskiego przy Polskiej Akademii Nauk

Gościem honorowym był P. Włodzimierz Paszyński -polski pedagog, polonista, publicysta, instruktor harcerski, były wiceminister edukacji i sportu, od 2006 do 2018 zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Gośćmi byli p. Małgorzata Kwiatkowska- zastępca burmistrza dzielnicy Targówek,  p. Aneta Wyczółkowska – Przewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury dzielnicy Targówek oraz p. Jędrzej Kunowski – zastępca burmistrza dz. Targówek, p. Maria Mężykowska- kierownik Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek Filia XII

II. Cele przedsięwzięcia          

  • promowanie umiejętności w zakresie stosowania zasad ortograficznych, interpunkcyjnych i gramatycznych języka polskiego,
  • doskonalenie poprawności pisowni ortograficznej, interpunkcyjnej i gramatycznej,
  • kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych, interpunkcyjnych i gramatycznych,
  • rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego.

 

Autorem dyktanda  „Ekstrapodróż w czasie” był profesor Andrzej Markowski.

W dyktandzie wzięło udział 70 osób w dwóch kategoriach:

-  kat. dorośli

-  kat. młodzież.

Mistrzem ortografii VI Targóweckiego Dyktanda dla młodzieży i dorosłych

w kategorii –dorośli  został Tomasz Malarz

II miejsce w kat. dorośli zajął Arkadiusz Kleniewski

III miejsce w kat. dorośli zajęła Agnieszka Buczkowska

Mistrzem Ortografii VI Targóweckiego Dyktanda dla młodzieży i dorosłych

w kategorii młodzież została Maria Kurpiewska

II miejsce w kat. młodzież zajęła Patrycja Radek

III miejsce w kat. młodzież zajęła Adrianna Chmielewska

Wyróżnienia otrzymali:

-Jakub Wasilewski

-Emilia Chilińska-   Gmyz

-Natalia Pacholska

-Franciszek Pisarski

-Wiktoria Radecka

-Dominika Orych

-Mikołaj Raczyński

-Justyna Nowak

-Małgorzata Krysik

-Krystian Gajc

-Oliwia Czarnecka

Po dyktandzie odbył się wykład profesora Andrzeja Markowskiego pt” Zmiany we współczesnym języku polskim” oraz pokaz „ Japońska Sztuka Walki” przygotowany przez

DK „Świt”. Całość poprowadził p. Mateusz Maranowski.

 

Bożena Kalata-Grula

Koordynator Dyktanda