Kalendarium

Piątek, 2020-06-05

Imieniny: Bonifacego, Kiry

Konkurs na najładniejszą zakładkę do książki nawiązującą do stuletniej tradycji naszej szkoły

Konkurs na najładniejszą zakładkę do książki nawiązującą do stuletniej tradycji naszej szkoły.

 

1. CELE KONKURSU

Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych.

Rozwijanie wyobraźni twórczej i zdolności manualnych.

Kształtowanie poczucia estetyki.

Zwiększenie wśród dzieci poczucia identyfikacji z biblioteką szkolną.

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę.

Praca może być wykonana dowolną techniką.

Użyte materiały nie mogą brudzić książki.

Zakładka może mieć dowolny kształt.

Do pracy należy dołączyć metryczkę: imię, nazwisko i klasę oraz zgodę na jej publikację i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

 

3. TERMIN

Prace należy złożyć w bibliotece szkolnej do dnia 6 grudnia br.

 

4. NAGRODY

Zakładki będą oceniane w dwóch kategoriach (klasy I-III i IV-VIII). Dla laureatów konkursu organizator przygotował nagrody – książki i dyplomy.  Nagrodzone zakładki zostaną zaprezentowane na wystawie w bibliotece oraz na stronie www szkoły.