Kalendarium

Piątek, 2020-06-05

Imieniny: Bonifacego, Kiry

„Szkoła Pamięta”

Corocznie w pierwszych dniach listopada, w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych: odwiedzamy nekropolie, porządkujemy groby oraz przywołujemy wspomnienia. To czas zadumy i refleksji.

Ważnym elementem w wychowaniu dziecka jest doświadczanie poczucia wspólnoty, budowanie więzi z najbliższym otoczeniem (rodziną, szkołą) oraz kształtowanie postawy szacunku do historii.

Klasa II a włączyła się w akcję zaproponowaną przez MEN „Szkoła pamięta”, której celem jest uwrażliwianie uczniów na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach.

31 października odbyła się wycieczka do miejsc pamięci narodowej związanych z historią Warszawy i Targówka. Uczestnicy zapalili „Znicze pamięci”: przy ulicach Stojanowskiej 12/14, św. Wincentego 44 oraz św. Wincentego/ Oszmiańskiej, gdzie znajdują się obeliski/tablice upamiętniające bohaterstwo Polaków.

4 listopada - (nawiązując do 100. Lecia SP114) - dzieci wspominały osoby związane z historią naszej szkoły. Uczniowie wybrali się na Cmentarz Bródnowski, gdzie odwiedzili groby dawnych nauczycieli: Ludwika Hendzla – pedagoga, wychowawcy i nauczyciela W-F oraz Marii Nawrockiej – pierwszej kronikarki.

Wycieczki pobudziły dzieci do poszerzenia wiedzy na temat historii Polski, Warszawy, Targówka i szkoły. Wzmocniły poczucie wspólnoty