Kalendarium

Poniedziałek, 2019-01-21

Imieniny: Agnieszki, Jarosława

Jadłospis

Wolontariusze

W roku szkolnym 2017/2018, podobnie jak w ubiegłych latach, do świetlicy przychodzili wolontariusze z naszej szkoły, Gimnazjum nr 142, XIII LO im. Lisa-Kuli. Poświęcali swój wolny czas dzieciom w oddziale przedszkolnym i klasach I – IV. Często bywało, że wśród wolontariuszy byli wychowankowie naszej świetlicy. 

Wolontariusze wspierali nauczycieli świetlicy w pracy opiekuńczo – wychowawczej, pomagali w zajęciach prowadzonych przez wychowawców świetlicy, pod ich opieką sami inicjowali zabawy dla dzieci, zgłaszali swoje propozycje i pomysły. Warto wspomnieć, że podczas tych spotkań korzystały obie strony. Wolontariusze mieli okazję wiele nauczyć się i podpatrzeć od nauczycieli, ale także nauczyciele mogli wykorzystać pomysły wolontariuszy. Młodzi ludzie brali udział w zajęciach organizowanych w świetlicy szkolnej, na boisku szkolnym, m.in. w zajęciach czytelniczych, plastycznych, origami, ruchowych, komputerowych. Pomagali w odrabianiu lekcji. Współdziałali przy organizowaniu imprez i uroczystości świetlicowych, takich jak Andrzejki czy Mikołajki. Przede wszystkim byli z dziećmi, towarzyszyli im, słuchali ich potrzeb i rozmawiali z nimi, dzięki czemu nawiązały się między nimi przyjazne relacje, kształtowały się pozytywne postawy. Ich pomoc i wsparcie było i jest ogromne,  zasługuje na pochwałę i uznanie.