Kalendarium

Środa, 2018-08-15

Imieniny: Marii, napoleona

Jadłospis

Szkolny konkurs plastyczno - techniczny "Łąka dla Mamy"

Regulamin konkursu plastyczno – techniczego

 

Łąka dla Mamy

 1. Nazwa konkursu.

 Konkurs plastyczno – techniczny „Łąka dla Mamy”.

 1. Cele konkursu.
 • Rozbudzenie twórczej aktywności uczniów
 • Propagowanie sztuki origami, jako atrakcyjnego sposobu spędzania czasu wolnego
 1. Zasady uczestnictwa.

Konkurs przeznaczony jest dla  oddziału przedszkolnego i klas I-III w Szkole Podstawowej nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie.

 1. Forma pracy konkursowej.

Praca plastyczno – techniczna , wykonana techniką origami z wykorzystaniem złożonych kół, kwadratów, trójkątów, bez gotowych elementów ozdobnych . Liczy się pomysłowość, samodzielność i estetyka pracy.

 1. Przebieg konkursu.

Uczeń wykonuje jedną pracę plastyczno-techniczną, oznaczoną imieniem i nazwiskiem oraz klasą.

 • oddział przedszkolny i kl. I – praca płaska w formacie A4

klasy II-III forma przestrzenna

Po zakończeniu konkursu, organizator zastrzega sobie możliwość zatrzymania prac konkursowych.

 1. Termin konkursu.

Prace należy dostarczyć do sali nr 23, do dnia 24 maja 2018 r..

 1. Skład komisji konkursowej.

Wyznaczeni nauczyciele klas I –III wraz z przedstawicielami Małego Samorządu, nie biorący udziału w konkursie.

 1. Wyniki konkursu.

Prace konkursowe będą zaprezentowane na tablicy koła orgiami oraz na I piętrze szkoły. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25 maja 2018r.. Spośród uczestników konkursu zostanie wyłonionych 3 laureatów na każdym. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie szkoły.

 1.  Organizator konkursu.

mgr Magdalena Mularczyk – wychowawca klasy IIIa