Kalendarium

Sobota, 2021-05-08

Imieniny: Kornela, Lizy

Zaproszenie na Wykład Wszechnicy Edukacyjnej

Serdecznie zapraszamy na wykład Wszechnicy Edukacyjnej Targówek nt. „Samosterowność, czyli jak przygotować dziecko do prowadzenia dobrego życia teraz i w przyszłości".

Wykład w formie on-line odbędzie się 19 kwietnia b.r. o godz. 18:00.

Spotkanie poprowadzi Nina Gralczyk - nauczycielka języka polskiego w szkole średniej, edukatorka, trenerka procesu wspomagania w oświacie, prowadzi szkolenia w zakresie neurodydaktyki, kompetencji kluczowych, TIK, przywództwa w oświacie, edukacji konwergencyjnej. Współpracuje z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Cognitus w Warszawie w zakresie szkoleń i doradztwa, prezeska Fundacji ANKRA.

  1. Dlaczego wychowanie do efektywnej samosterowności powinno być jednym z głównych celów edukacyjnych?
  2. Jak tworzyć środowisko edukacyjne sprzyjające rozwojowi poczucia wpływu?
  3. W jaki sposób relacje uczeń - nauczyciel - rodzic kształtują struktury neurobiologiczne dziecka, umożliwiając lub utrudniając rozwój samosterowności?
  4. Jak sprawić, by dzieci w przyszłości potrafiły budować lepszą jakość świata i potrafiły wpływać na jakość swojego życia.

Zapraszam na wykład dotyczący neurobiologicznych, psychologicznych i społecznych aspektów samosterowności.

Nina Gralczyk

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail: kskrzypczak@um.warszawa.pl do 16 kwietnia b.r.