Kalendarium

Poniedziałek, 2021-03-01

Imieniny: Albina, Antoniny

Świetlicowy Konkurs plastyczny "Zimowe pejzaże"

 

ŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY

,,ZIMOWE PEJZAŻE”.

 

Uczniowie z klas I - III uczęszczający do świetlicy szkolnej

ZAPRASZAMY WAS SERDECZNIE DO UDZIAŁU

W KONKURSIE PLASTYCZNYM ,,ZIMOWE PEJZAŻE”.

 

REGULAMIN KONKURSU

1. Celem konkursu jest:

  • rozbudzanie zainteresowań plastycznych

  • rozwijanie dziecięcej wyobraźni i sprawności manualnej

  • zachęcanie dzieci do poszukiwania i poznawania nowych technik

2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z klas I – III uczęszczający do świetlicy szkolnej.

3. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej ,,Zimowy pejzaż”. Format pracy: A-4 lub A-3

Organizatorzy nie narzucają i nie określają rodzajów stosowanych technik

plastycznych, użytych materiałów, pozostawiając w tym względzie pełną

dowolność i swobodę twórczą.

4. Do każdej pracy należy dołączyć informacje zawierające następujące dane:

nazwisko i imię dziecka, klasa.

5. Termin składania prac: 10.02.2021r.

6. Prace oceni Komisja Konkursowa, w której skład wejdą nauczyciele

świetlicy.

7. Ocenie podlegać będą:

  • zgodność z tematem konkursu,

  • fantazja i pomysłowość twórców

  • estetyka wykonania

  • ogólne wrażenie artystyczne

8. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: klasy I, II i III.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

9. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w drugim tygodniu lutego.

 

 

Koordynatorzy konkursu:

 

Hanna Belkiewicz

Zofia Pastewka

Danuta Sutkowska - Dominik

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!