Kalendarium

Poniedziałek, 2021-08-02

Imieniny: Gustawa, Kariny

Nakaz zasłaniania ust i nosa w budynku szkoły 114

Uprzejmie informuję, że prawo polskie - Rozporządzenie Rady Ministrów z  dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - Dz.U. poz.1356, 1393, 1425 i 1484 oraz ost. zm. poz.1505 pozwala kierownikowi zakładu wprowadzić nakaz zakrywania ust i nosa w częściach wspólnych w szkole (pracownicy i uczniowie szkoły, goście, rodzice). Bardzo proszę o respektowanie powołanego rozporządzenia oraz zarządzenia dyrektora szkoły nr 85/19/20 z dnia 28 sierpnia 2020r. w sprawie wprowadzenia Procedury  organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 114 i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców w czasie zagrożenia epidemiologicznego. 

 

Magdalena Raboszuk - dyrektor szkoły