Kalendarium

Piątek, 2020-09-25

Imieniny: Aureli, Kamila

List do rodziców i uczniów

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

1 września 2020 roku rozpoczniemy nowy rok szkolny 2020/2021 w tradycyjnym systemie stacjonarnym. Ze względu na obowiązujący stan epidemiologiczny organizacja życia szkolnego będzie wyglądała inaczej. Ważne jest dla naszego wspólnego dobra, aby cała społeczność szkolna przestrzegała zasad wynikających z reżimu sanitarnego:

•przybycie uczniów do szkoły o wyznaczonej godzinie,

•wejście uczniów na teren szkoły przez wyznaczone drzwi wejściowe,

•zasłonięcie ust i nosa (maseczką, chustą itp.) na terenie szkoły (z wyłączeniem są lekcyjnych),

•przy wejściu do budynku zdezynfekowanie rąk,

•zachowanie właściwego dystansu społecznego,

•unikanie zgromadzeń,

•stosowanie się do zaleceń pracowników szkoły.

Do budynku szkoły wchodzą wyłącznie uczniowie. Opiekunowie i rodzice pozostają poza budynkiem szkoły zachowując dystans społeczny.

Na terenie szkoły uczniowie będą mieli ograniczone możliwości przemieszczania się. W miarę możliwości  będą przebywali w jednej, wyznaczonej sali, do której będą przychodzili nauczyciele. Przerwy uczniowie będą spędzali w salach lekcyjnych. W zależności od sytuacji epidemiologicznej dopuszczamy możliwość wychodzenia na korytarz i boisko szkolne zgodnie z opracowanym harmonogramem.

Przypominamy, że (zgodnie z wytycznymi) do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

Zachowujmy się maksymalnie odpowiedzialnie, zmniejszajmy ryzyko zagrożenia. Jeśli dziecko czuje się źle, prosimy zostawić je w domu.

Nowy rok szkolny  będzie dla nas wszystkich wyzwaniem. Obowiązkiem nas dorosłych jest dbanie o bezpieczeństwo dzieci. Zapewniamy, że jako szkoła dołożymy wszelkich starań, by jak najlepiej wykonać to zadanie. Zwracamy się do Państwa z prośbą o współpracę i dzielenie się z nami odpowiedzialnością za zdrowie dzieci, ale i nas wszystkich. Nauczenie ich rozsądku i przestrzegania zasad, co pomoże im funkcjonować w tej wyjątkowej szkolnej rzeczywistości.

Drodzy Uczniowie, przestrzegając ustalonych zasad dbacie o własne bezpieczeństwo, chronicie Waszych nauczycieli i pracowników szkoły, ale także Waszych bliskich.

 

Szczegółowe informacje na temat organizacji pracy szkoły przekażą wychowawcy na spotkaniach w dniach 1, 2 i 3 IX.

 

Z poważaniem, Dyrekcja SP 114