Kalendarium

Piątek, 2020-09-25

Imieniny: Aureli, Kamila

Informacje dla rodziców dzieci zakwalifikowanych na Akcję "Lato w Mieście 2020"

Wypełnione dokumenty:

Dziecko zostało zakwalifikowane do udziału w akcji na podstawie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z potwierdzeniem opłaty za opiekę i wyżywienie.

 

Do udziału dziecka w akcji rodzic jest zobowiązany jeszcze do wypełnienia oświadczeń:

- oświadczenie o stanie zdrowia dziecka

- zgoda na pomiar temperatury

- oświadczenie o zapoznaniu z treścią klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 

Pliki do pobrania znajdują się na stronie internetowej szkoły lub przy wejściu do szkoły w formie papierowej.

 

Przyprowadzanie i odbieranie uczestników:
Przed wejściem na teren szkoły dzieci mają zmierzoną temperaturę. Oprócz obecności na liście należy również odnotować fakt pomiaru temperatury (+).
W przypadku, gdy pomiar wskaże temperaturę przekraczającą 37,5°C dziecko nie może wejść na teren akcji. 
Należy przyprowadzić dzieci między godziną 7 a 8.30. Gdyby dziecko miało się spóźnić prosimy o informację. 
W miarę możliwości prosimy, by dziecko przyprowadzała i odbierała ta sama osoba. 
Uczestnicy nie mogą przynosić ze sobą żadnych przedmiotów; wyjątek stanowią: jedzenie, bidon lub butelka, czapki, maseczki.
Dzieci można już odbierać między 14 a 17. 
Ze względu na reżim sanitarny rodzice nie mogą wejść na teren budynku szkoły. 
Rodzice odbierający dzieci z akcji zgłaszają imię i nazwisko dziecka oraz numer grupy osobie upoważnionej stojącej przy drzwiach w szkole. 
Osoby z objawami zakażenia koronawirusem, pozostające w kwarantannie lub takie, które miały kontakt z osobą zakażoną w ciągu ostatnich dwóch tygodni nie mogą przyprowadzać dzieci na akcje.

Posiłki:
Obiad między 12.00 a 14.00.
Uczestnicy akcji będą mieli możliwość uzupełnienia bidonów/butelek wodą. 

Wyjścia:
Dzieci mają obowiązek założyć maseczki podczas wyjść.
Do kina i na basen nie wolno przynosić jedzenia, nie będzie też możliwości zakupienia żadnej żywności.


Zajęcia:
Prosimy by dzieci codziennie miały nakrycia głowy oraz bidony z wodą, a także o stosowanie środków ochrony przed promieniowaniem słonecznym.
Ze względu na reżim sanitarny dzieci będą bawić się w grupach o maksymalnej liczebności 12 osób.
Nie ma możliwości zmiany grupy ani dołączenia do zajęć lub wyjścia innej grupy.