Kalendarium

Poniedziałek, 2020-11-30

Imieniny: Andrzeja, Maury

Odbiór zaświadczeń egzaminu ósmoklasisty


Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie wydaje zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty dyrektorom szkół w dniu 31 lipca 2020 roku w godzinach od 9.00 do 12.00.

Zapraszamy uczniów klas VIII do szkoły po odbiór wyników w dniu 31 lipca w godzinach 14.00 (klasa VIIIa), 14.30 (klasa VIIIb), 15.00 (klasa VIIIc).

Indywidualne wyniki egzaminu ósmoklasisty będą dostępne w systemie ZIU na stronie https://wyniki.edu.pl w dn. 31 lipca 2020 od godz. 10.00.

Uczniowie na podstawie przekazanego w wiadomości w dzienniku Librus loginu i hasła mogą sprawdzić w systemie swój indywidualny wynik (wiadomość wysłana na indywidualne konto rodzica).

Uczniowie powinni przedłożyć zaświadczenia wyniku egzaminu w szkołach ponadpodstawowych pierwszego wyboru w dniach od 31 lipca do 4 sierpnia 2020r.

Z poważaniem Magdalena Raboszuk