Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!


 

Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017
Lp. Grupy przedszkolne, kl. I – III, kl. IV – VI
1. 7 września Organizacja pracy szkoły, propozycje rodziców do pracy wychowawczej i profilaktycznej szkoły i klasy, powołanie rodziców do rad oddziałowych. 17.30 - pogadanka o profilaktyce wszawicy dla rodzicow kl. I i grup przedszkolnych. Dla pozostałych rodziców wstęp wolny.
2. 5 października
  •  przedstawienie programów: wychowawczego i profilaktyki, Stop Przemocy, Wspierania uczniów uzdolnionych itp.
3. 9 listopada*
  • zebrania śródsemestralne
4. 7 grudnia*
  • w klasach IV – VI informacje o zagrożeniach uczniów ocenami niedostatecznymi z poszczególnych przedmiotów lub ocenami nieodpowiednimi (nagannymi) z zachowania
5. 8 lutegopodsumowanie I semestru
7. 5 kwietnia*
  • zebrania śródsemestralne, 
8. 10 maja*
  • przekazanie rodzicom informacji o rocznych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z przedmiotów lub ocenami nieodpowiednimi (nagannymi) z zachowania.
9. 7 czerwca
  • wstępne podsumowanie pracy klasy, propozycje ocen rocznych z przedmiotów i zachowania
*oznacza możliwość wyboru przez wychowawcę zebrania lub dnia otwartego przeznaczonego na spotkania indywidualne. Zebranie z rodzicami może być zwołane na wniosek wychowawcy, dyrektora oraz rodziców w dodatkowych terminach ustalonych indywidualnie.Zebrania/dni otwarte organizowane są od godziny 17.15. Z nauczycielami systematyczny kontakt pozostaje przez dziennik elektroniczny, pocztę e-mail nauczyciela oraz kontakt indywidualny.

 

 

Uniwersytet dla rodziców w roku szkolnym 2016/2017
1. Warsztaty środę 7 XII w godzinach 17.00 - 17.45 - Moje dziecko i internet (firma z zewnątrz)
2. Warsztaty psychoedukacyjne - 9XI 2016r. (prowadząca – Lena Marciniak - psycholog, terapeuta SI)
3. Warsztaty „Praca z domu z dzieckiem z wadą wymowy” – 7 XII 2016r. (prowadząca – Bożena Klata Grula – logopeda )
4. „Matematyczne zabawy” – 8II 2017r. (prowadząca – Agnieszka Sieradzka Słyk – terapeuta zajęć korekcyjno kompensacyjnych)