Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Rok szkolny 2010/2011 - Rokiem Odkrywania Talentów

Inaugaracja Roku Odkrywania Talentów miała miejsce 30 września 2010 roku w Centrum Nauki Kopernik. Wymiernym efektem tej inicjatywy stało się stworzenie na stronie internetowej www.roktalentow.men.gov.pl ogólnopolskiej mapy pozaszkolnych miejsc odkrywania talentów, promującej instytucje i organizacje wspierające uzdolnienia dzieci i młodzieży.Umieszczenie na tej mapie jest ściśle związane z przyznaniem tytułu „Miejsce Odkrywania Talentów" lub "Szkoła Odkrywców Talentów" pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej.Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej projektu, gdzie sukcesywnie pojawiają się informacje i materiały dla uczniów oraz ich nauczycieli i rodziców.

Otrzymaliśmy certyfikat szkoły wspierającej uzdolnionych

 

27 IX 2010 roku nasza szkoła otrzymała 

CERTYFIKAT SZKOŁY WSPIERAJĄCEJ UZDOLNIONYCH

Uroczystość miała miejsce w Bibliotece Uniwersyteckiej. Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA przyznano szkołom, które uzyskały akceptację Kapituły do spraw opiniowania wniosków. W pracach Kapituły uczestniczyli:

1. Włodzimierz Paszyński – Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

2. Tomasz Borecki – Dyrektor Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji

3.  Dorota Fiett – Zastępca Kierownika Działu Edukacji i Komunikacji Naukowej Centrum Nauki Kopernik

4.  Magdalena Fikus – Przewodnicząca Rady Programowej Festiwalu Nauki

5.  Zbigniew Hołdys

Czytaj więcej: Otrzymaliśmy certyfikat szkoły wspierającej uzdolnionych

Certyfikat WARS I SAWA

Nasza szkoła zostala wpisana na listę 58 szkół zainteresowanych uzyskaniem Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA dla szkół wspierających uzdolnionych. Główne zadania aplikujących szkół to:
- efektywne wdrożenie szkolnego programu wspierania uzdolnionych,
- dostosowanie dokumentów prawa wewnątrzszkolnego do wymogów nowego programu,
- systematyczna identyfikacja uzdolnień i indywidualnego stylu uczenia się,
- korzystanie z pomocy specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych
- dostosowanie oferty zajęć dodatkowych do wyników prowadzonej identyfikacji i diagnozy,
- planowe rozpowszechnianie wśród uczniów oferty zewnętrznej,
- tematyczne doskonalenie rady pedagogicznej,
- aktywne uczestnictwo w wymianie doświadczeń w sieci szkół wspierających uzdolnionych.
Obecnie jesteśmy na etapie realizacji większości zadań zawartych w szkolnym programie Dzieci potrzebują sukcesów!. Uczniowie klas I - IV mają założone teczki osiagnięć i sukcesów, w których gromadzą dyplomy, podziękowania i inne ważne dla własnego rozwoju materiały. Na korytarzach I i II piętra systematycznie eksponujemy osiagnięcia naszych uczniów na tablicach Nasze sukcesy. Funkcjonuje również szkolna baza danych o zdolnościach  i zainteresowaniach, którą tworzymy na podstawie informacji uzyskanych od dzieci, rodziców i nauczycieli.
Zorganizowaliśmy bogatą ofertę zajęć dodatkowych, którą zamierzamy dostosowywać do wyników prowadzonej diagnozy. Rozpoczęliśmy realizację wielopłaszczyznowego projektu dla uczniów klas V i VI pt: " Z nauką przez świat".
Pragniemy, by wszystkie podjęte działania słuzyły stworzeniu warunków do rozwinięcia mocnych stron naszych wychowanków, by mogli odnieść sukces na swoja własną miarę, adekwatnie do indywidualnych możliwości.
Szczegółowe informacje na temat realizacji szkolnego programu "Dzieci potrzebują sukcesów" znajdują się u wychowawców, a także członków Szkolnego Zespołu Wspierania Uzdolnień i Zainteresowań. Czekamy na informacje o osiagnięciach i sukcesach naszych uczniów, także tych pozaszkolnych.

O programie „Dzieci potrzebują sukcesów!”

W naszej szkole podejmujemy wiele przedsięwzięć ukierunkowanych na wspieranie i rozwój zdolności uczniów. Należą do nich międzyszkolne i międzyklasowe koła zainteresowań, wewnętrzne i zewnętrzne konkursy, także o zasięgu ogólnopolskim, na które pozyskujemy środki w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.
W celu skorelowania i usystematyzowania naszych działań rozpoczęliśmy w r. szk. 2009/10 realizację Szkolnego Programu wspierania Uzdolnień i Zainteresowań: "Dzieci potrzebują sukcesów!".
Został on opracowany przez Szkolny Zespół Wspierania Uzdolnień i Zainteresowań w składzie:
Marzena Borkowska, Magdalena Lisiak, Małgorzata Gorzelak, Iwona Gac i Maria Lech - koordynator działań.
W pracy nad programem Zespół wykorzystał dotychczasowe doświadczenia szkoły, m.in. z realizacji projektu: " Diagnozowanie uczniów zdolnych"/dofinansowany z WIE w r. szk. 2007/2008/.
Program "Dzieci potrzebują sukcesów!" jest dostępny w bibliotece szkolnej, a także u wychowawców.
Szkoła zamierza przystąpić do Warszawskiego Systemu Wspierania Uzdolnień i ubiegać się o Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA dla szkół wspierających uzdolnionych.


Certyfikat Wars i Sawa

 

Rok Odkrywania Talentów

 

rok

Uniwersytet Dzieci

ud