Komputer i system Windows
pc.gif

Przeczytaj uważnie pytanie i wskaż jedną prawidłową odpowiedź. Jeśli pomylisz się - spróbuj ponownie.