Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

O programie: "Dzieci potrzebuja sukcesów"


O programie
Inspiracją do stworzenia tego programu stało się przekonanie, iż każdy uczeń naszej szkoły powinien mieć zapewnione warunki do odniesienia sukcesu - sukcesu na swoją własną miarę, adekwatnego do możliwości. Dzieci potrzebują sukcesów! Chcą i muszą zaistnieć, aby pokazać siebie, aby poczuć swoją wartość i wyjątkowość. Dziecko może rozwinąć swoje mocne strony pod warunkiem, że uwierzy we własne możliwości i otrzyma wsparcie rodziców i nauczycieli. W szkolnym programie wychowawczym „Wczoraj i dzisiaj ku przyszłości" zakładamy, iż szkoła wspiera harmonijny i wszechstronny rozwój ucznia poprzez stwarzania mu możliwości do rozwijania twórczego myślenia, zainteresowań i talentów. Wspieranie uzdolnień i zainteresowań to edukacja ku przyszłości, gdyż to właśnie rozwój zdolności u młodzieży będzie miernikiem pracy szkoły na miarę XXI.
Podjęcie zadań zawartych w tym programie to duże wyzwanie. Zamierzamy poprzez diagnozę ujawnić autentyczne zdolności i zainteresowania uczniów, by mogli je rozwijać na terenie szkoły i w świadomy sposób planować przyszłość. Osiągnięcie tego celu wymaga innego spojrzenia na ucznia oraz współdziałania nauczycieli i rodziców.
Głównym założeniem programu jest jego dwutorowość. Z jednej strony zajmuje się zaspokajaniem potrzeb edukacyjnych uczniów szczególnie zdolnych, z drugiej obejmuje wszystkich uczniów, ponieważ jego podstawowa idea zawiera się w stwierdzeniu, że wszystkie dzieci powinny mieć zapewnione w szkole warunki do odniesienia sukcesu - sukcesu na swoją własną miarę i możliwości.
Zasady wspierania uzdolnień i zainteresowań w naszej szkole:
1.U każdego ucznia szukamy jego mocnych stron.
2.Program wspierania uzdolnień i zainteresowań jest skorelowany ze szkolnym programem wychowawczym oraz WSO.
3.Metody i formy pracy z uczniami są dostosowane do założeń programu wspierania uzdolnień i zainteresowań.
4.Szkoła przedstawia uczniom szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych.
5.Rodzice świadomie uczestniczą w procesie wspierania uzdolnień i zainteresowań.
6.Szkoła systemowo wspiera zainteresowania i zdolności uczniów.
7.Szkoła realizuje założenia Warszawskiego Systemu Wspierania Uzdolnień.
Podmioty realizujące program to: dyrekcja, Szkolny Zespół Wspierania Uzdolnień i Zainteresowań, wychowawcy, nauczyciele przedmiotów, opiekun ucznia zdolnego, pedagog szkolny, psycholog szkolny, logopeda i terapeuci, bibliotekarze, nauczyciele świetlicy, SU, administrator strony www szkoły, sekretariat, pracownicy obsługi i administracji, pielęgniarka, Rada Rodziców i rodzice uczniów.
W celu dokonania diagnozy zdolności i zainteresowań uczniów zostaną przeprowadzone ankiety wśród rodziców i nauczycieli, a pozyskane informacje znajdą się w szkolnej bazie danych na temat zdolności i zainteresowań.
Każdy uczeń klasy I - IV będzie mógł prowadzić pod kierunkiem wychowawcy swoją indywidualną teczkę sukcesów.
W ramach realizacji programu na I i II piętrze pojawiły się tablice z napisem "Nasze sukcesy", na których będą systematycznie umieszczane informacje o osiagnięciach uczniów, także pozaszkolnych. W celu promocji osiągnięć uczniów planuje się również organizację Wystaw „Nasze prace - to potrafimy" po I i II semestrze, a także systematyczne umieszczanie informacji na stronach www szkoły , Urzędu Dzielnicy, Biura Edukacji oraz w prasie lokalnej.

Certyfikat Wars i Sawa

 

Rok Odkrywania Talentów

 

rok

Uniwersytet Dzieci

ud