Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Konkursy dla uczniów

Konkursy w roku szkolnym 2016/2017

 

SZKOLNY  TURNIEJ    „WYBIERAMY MISTRZA SZACHÓW 2017”

 

Zapraszamy chętnych uczniów z klas I – III i IV - VI do wzięcia udziału w Szkolnym Turnieju „Wybieramy Mistrza Szachów”.

 Zgłoszenia i kwalifikacje będą odbywać się w dniach 15.05.2017r. – 31.05.2017r.

Termin Turnieju: 8.06- 9.06.2017r.

 

Regulamin turnieju:

1. Organizator:  Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie

2. Cele turnieju:
- kształtowanie postawy zdrowego współzawodnictwa
- kształcenie umiejętności ponoszenia porażek i osiągania sukcesów
- rozwijanie umiejętności logicznego myślenia

 

3. Uczestnicy:
- w turnieju mogą wziąć udział uczniowie klas I – III i IV – VI po wcześniejszej kwalifikacji /sprawdzeniu znajomości  zasad gry/
- kwalifikacja i zapisy odbywają się u p. Iwony Osuch  w świetlicy i trwają do 31.05.2017r.

 

4. Warunki turnieju:
- miejsce: Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi,  stołówka
- liczba uczestników: 20 uczniów z klas I – III i 20 uczniów z klas IV - VI
- data i godzina turnieju:

8.06.2017r.  stołówka godz.9.00 klasy I – III

9.06.2017r.  stołówka godz. 9.00 klasy IV - VI

  
- nad przebiegiem turnieju będzie czuwała Komisja, której skład  ustalą organizatorzy turnieju

 

5. Przebieg turnieju:

- uczestnicy klas I - III rozgrywają  w dniu po 3 partie,

 partia trwa 10 min. dla każdego zawodnika

   Wygrana – 3pkt, remis – 2pkt, przegrana - 1pkt  

                                                               

- uczestnicy klas IV - VI rozgrywają  w dniu po 3 partie,

 partia trwa 10 min. dla każdego zawodnika

   Wygrana – 3pkt, remis – 2pkt, przegrana - 1pkt    

                                                              

Po podliczeniu zdobytych punktów wyłoniony zostanie mistrz szachowy klas I – III i IV – VI

 

6. Wyniki turnieju zostaną opublikowanie na stronie internetowej szkoły

7. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody.

8. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

 


 

 

Regulamin Szkolnego Konkursu Fotograficznego o Tematyce Literackiej

"Czy to Ty, czy to ja - kto z nas jest prawdziwy?"

 

 Cele konkursu

 • motywowanie do poznawania literatury dziecięcej i młodzieżowej
 • upowszechnianie czytelnictwa wśród uczniów
 • rozwijanie zainteresowań interdyscyplinarnych
 • doskonalenie umiejętności pracy z tekstem źródłowym
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wyrazu artystycznego
 • rozwijanie wyobraźni, kreatywnego myślenia i umiejętności twórczej prezentacji własnych zainteresowań

Uczestnicy konkursu

 

Konkurs kierowany jest do uczniów klas 2 – 6.

 1. Czas realizacji od 24 kwietnia do 15 maja
 2. Zasady wykonania prac konkursowych
 3. Uczestnik konkursu przygotowuje zdjęcie, na którym jest on wystylizowany na ulubioną postać literacką – wybranego bohatera książki dla dzieci lub młodzieży (strój, charakteryzacja, rekwizyty).
 4. Zdjęcie powinno być wykonane w formacie  13 x 18 cm
 5. Do zdjęcia dołączony jest krótki opis (na kartce formatu A5, wykonany drukiem komputerowym – czcionka 14) – wizytówka przedstawionego bohatera - zawierający następujące informacje:
 • Tytuł książki, autor, wydawnictwo
 • dane dotyczące bohatera – jak się nazywa, kim jest
 • fragment z lektury będący opisem postaci
 1. Zdjęcie oraz wizytówka powinny być opatrzone metryczką z danymi uczestnika konkursu (imię, nazwisko, klasa, opiekun)
 2. Nie przyjmujemy prac zbiorowych.
 3. W konkursie będą brały udział wyłącznie prace spełniające założenia regulaminowe.
 4. Prace nie spełniające powyższych wymagań nie będą oceniane.

 Zasady przeprowadzenia konkursu

 

 1. Konkurs składa się z jednego  etapu – szkolnego . 
 2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych  – klasy 2 – 3 i klasy 4 - 6.
 3. Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialni są nauczyciele – Urszula Knyż, Katarzyna Lech, Martyna Tarnowska
 4. Prace na zgłoszone na konkurs dostarczyć należy do organizatorów konkursu do 15 maja br.
 5. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę konkursową.
 6. Liczba prac z jednej klasy nie jest ograniczona.
 7. Zgody od rodziców/opiekunów prawnych uczniów biorących udział w konkursie na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych na potrzeby konkursu wraz z informacjami kontaktowymi (załącznik nr 1) należy dołączyć do składanych w prac.
 8. Praca nie może zawierać elementów cudzego autorstwa.
 9. Dostarczenie pracy na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu.
 10. Komisja powołana przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi dokona podsumowania wyników konkursu i wyłoni laureatów I, II i III miejsca. Dopuszcza się także przyznanie dodatkowych nagród - wyróżnień.
 11. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się do 30 maja 2017r.
 12. Nagrodzone prace wraz z nazwiskami autorów będą zamieszczone w galerii prac na korytarzu szkolnym oraz na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 114
 13. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich do wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań organizatora.
 14. Dla zwycięzców przewidziano dyplomy i nagrody rzeczowe (typu: ramki cyfrowe, kijki do selfi, powerbanki, pendrive’y ), zaś dla nauczycieli- opiekunów – podziękowania.

 Zasady oceniania prac konkursowych

Przy ocenie prac pod uwagę będą brane:

-  zgodność z tematem konkursu

-  pomysłowość,

-  oryginalność

-  wkład pracy

-  estetyka wykonania pracy

-  dostarczenie wszystkich elementów wskazanych w niniejszym regulaminie

 

oświadczenie

 


 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO – TECHNICZEGO

(klasy I-III i grupy oddziałów przedszkolnych)

 1. Nazwa konkursu.

 Konkurs plastyczno – techniczny „Wielkanocna wytłaczanka”.

 1. Cele konkursu.
 • Dbałość o tradycję i zwyczaje związane ze świętami Wielkiej Nocy
 • Pobudzenie twórczej aktywności
 • Wykorzystywanie surowców wtórnych
 1. Zasady uczestnictwa.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z  grup przedszkolnych oraz uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie.

 1. Forma pracy konkursowej.

Praca przestrzenna plastyczno – techniczna z wykorzystaniem wytłaczanki po jajkach, będąca w efekcie końcowym wielkanocną ozdobą świąteczną. Może być wykorzystana dowolna ilość wytłaczanek. Można korzystać dodatkowo z innych technik plastycznych bez gotowych elementów ozdobnych . Liczy się pomysłowość, samodzielność i estetyka pracy.

 1. Przebieg konkursu.

Uczeń wykonuje jedną pracę przestrzenną, oznaczoną imieniem i nazwiskiem oraz nazwą grupy/klasy. Po zakończeniu konkursu, organizator zastrzega sobie możliwość zatrzymania prac konkursowych.

 1. Termin konkursu.

Prace należy dostarczyć do sali nr 10 do dnia 10 kwietnia 2017 r. do organizatora konkursu.

 


 

Konkurs „Palemka wielkanocna”

Zapraszamy uczniów klas  1 –  3 i  4 – 6 do udziału w szkolnym konkursie na najładniejszą palmę wielkanocną.          Konkurs będzie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych :                                                              

   I    kategoria: klasy I                                                                                                                                   

   II   kategoria: klasy II – III                                                                                                                                  

III   kategoria: klasy IV-VI

 Zadaniem uczestników jest wykonanie palmy o  maksymalnej  wysokości 100 cm .    Praca musi być wykonana indywidualnie dowolną techniką i z dowolnego materiału   Każda praca musi być podpisana  ( imię i nazwisko autora, klasa).

Prace będą oceniane przez Komisję powołaną przez organizato    Ocenie podlegać będzie estetyka, pomysłowość  oraz  samodzielność wykonanej pracy.                                                                                                                                                Prace składamy  do 31.03.2017r.

  klasy 4 – 6  do p. A. Tokarskiej lub p. A. Krysiaka                                                                                         

   klasy 1 – 3  do p. B. Wójcickiej ( sala 12)

 


 

VI ogólnopolski konkurs informatyczny "GIF WIELKANOCNY" 

 

Dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół nr 7 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Gdyni mają przyjemność zaprosići uczniów klas 4-6 w ogólnopolskim konkursie na wykonanie animacji w formacie GIF o tematyce wielkanocnej. Zadaniem uczniów jest wykonanie animacji w formacie GIF o tematyce wielkanocnej. Prace konkursowe mogą być wykonane w dowolnym programie graficznym. Animacje nie powinny zawierać żadnych gotowych elementów (np. obraz z Internetu, clipart).  Praca powinna zostać wykonana samodzielnie.

 

Termin: do 19 kwietnia br

 


 

Szkolna Liga Zadaniowa


Wszystkich uczniów klas IV-VI SP 114 zainteresowanych matematyką i pragnących wysilić nieco swój umysł zapraszam do Ligi Matematycznej, czyli szkolnej formy współzawodnictwa w rozwiązywaniu zadań. Liga podzielona jest na trzy kategorie klasowe (IV, V i VI) i składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap to rozwiązywanie zadań umieszczanych na stronie internetowej http://mat-blog.blogi.pl i będzie on trwał od lutego do maja tego roku. Drugi etap odbędzie się w czerwcu. Zwycięzca uzyska tytuł Mistrza Szkolnej Ligi Zadaniowej w danej kategorii.Pod wyżej wymienionym adresem znajduje się też regulamin Szkolnej Ligi Zadaniowej.Gorąco zachęcam do udziału.
Organizator Ligi
Beata Serafin 

 

 


 

Warszawski  Konkurs Plastyczny „Zaczarowane ogrody Jana Marcina Szancera”

 

Zachęcamy  do wzięcia udziału  w Warszawskim  Konkursie Plastycznym „Zaczarowane ogrody Jana Marcina Szancera” uczniów klas 1-6. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 285

im. Jana Marcina Szancera. Konkurs jest organizowany pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.  

 

Regulamin konkursu

 

https://sp285waw.edupage.org/text/?text=text/text4&subpage=6

 

 


 

„Przygoda z książką” konkurs plastyczny dla uczniów klas 4-6.

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs plastyczny na wykonanie plakatupromującego czytelnictwo. Plakat jako forma wyrazu artystycznego,  może być  połączeniem malarstwa, rysunku, fotografii, kolażu i umiejętnie wkomponowanego tekstu.

Cele konkursu:

 • rozpowszechnianie formy wyrazu artystycznego, jaką jest plakat
 • rozwijanie zainteresowań plastycznych uczniów
 • propagowanie czytelnictwa i książki

                               Regulamin konkursu

  1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4 – 6.
  2. Prace powinny być wykonane samodzielnie.
  3. Technika prac jest dowolna,  na papierze w formacie nie mniejszym niż A4.
  4. Każda praca powinna zawierać na odwrocie imię i nazwisko wykonawcy, klasę, ewentualnie nazwisko opiekuna.
  5. Prace będą oceniane za pomysłowość, estetykę wykonania, za siłę przekazu hasła promującego czytelnictwo.
  6. Prace należy złożyć do dnia 7 listopada 2016 roku w bibliotece szkolnej.
  7. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.
  8. Prace są własnością organizatorów.
  9. Autorzy najciekawszych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
  1. Prace są własnością organizatorów.

 


 

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs

„ NAJCIEKAWSZA ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI”

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 1 - 3.

2. Technika wykonania pracy jest dowolna (kredki, flamastry, farby, wycinanka, wydzieranka, wyklejanie, kolaż). Mile widziane jest umieszczenie na zakładce tekstu (wiersza lub rymowanki) zachęcającego do czytania. Zakładki powinny być wykonane  przez uczestników konkursu samodzielnie.

3.Oceniana będzie pomysłowość oraz estetyka pracy.

4. Zakładki  proszę  składać w bibliotece szkolnej do dnia 4.11.2016 r.

6.Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej. Prace są własnością organizatorów.

7. Na zwycięzców czekają dyplomy i nagrody.

 


 

Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi  ogłasza szkolny konkurs plastyczny zatytułowany "Polskie Stroje Ludowe" organizowany w związku

 z obchodami  130. rocznicy urodzin Patrona szkoły Jędrzeja Cierniaka, propagatora piękna polskiej kultury ludowej, miłośnika folkloru.   Nasza szkoła nosząca Jego imię stara się kontynuować idee ludowości wśród dzieci i młodzieży. Dowodem na to jest proponowany przez nas konkurs. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły. Termin składania prac upływa dnia 20 października 2016 roku.  

                       Regulamin Konkursu

 1.  Konkurs będzie przeprowadzony w trzech

        kategoriach wiekowych :

            I  kategoria: klasy 0 - I

         II kategoria: klasy II - III

        III kategoria: klasy IV-VI

 2.  Technika wykonania prac dowolna. Wybrany strój regionalny należy przedstawić w postaci plastycznej, starając się odtworzyć jego charakterystyczne cechy. Mogą to być prace plastyczne w formie płaskiej z wykorzystaniem rożnych technik i materiałów. Można również wykonać prace przestrzenne. Liczy się pomysłowość, jak najwierniejsze odtworzenie oryginalnego stroju ludowego oraz estetyka wykonanej pracy.

 3.  Prace mogą być wykonane indywidualnie i zbiorowo (maksymalnie 2 uczniów) .

4. Każda praca musi zawierać na odwrocie następujące dane  ( imię i nazwisko autora, klasę, ewentualnie nazwisko opiekuna) .

5. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez organizatora.

6. Prace należy złożyć w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 114  do dnia 20.10.2016 roku.

7. Prace konkursowe są własnością organizatorów.

  8. Organizatorzy zastrzegają  sobie prawo do ekspozycji zgromadzonych prac na wystawie pokonkursowej oraz prezentacji w Internecie.

  9. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w Internecie na stronie www.sp114.edu.pl.

10. Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

11. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

 


 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Gazeciaki”

 1. Nazwa konkursu.

Konkurs plastyczny „Gazeciaki”.

 1. Cele konkursu.
 • zwrócenie uwagi na możliwość ponownego wykorzystania odpadów
 • pobudzenie twórczej aktywności
 1. Zasady uczestnictwa.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów grup przedszkolnych i klas I-III w Szkole Podstawowej nr114 w Warszawie

 1. .Forma pracy konkursowej.

Praca plastyczna płaska lub przestrzenna z wykorzystaniem wyłącznie jednego arkusza starej gazety, nożyczek i kleju do papieru, przedstawiająca przedmiot codziennego użytku.

 1. Przebieg konkursu.

Uczeń wykonuje jedną pracę techniczną, oznaczoną imieniem i nazwiskiem, nazwa grupy/klasy.

 1. Termin konkursu.

Podpisane prace plastyczne należy przekazać do Orgaznizatora konkursu, do dnia 26 września 2016, sala 10.

 1. Skład komisji konkursowej.

Wybrane losowo dzieci ze świetlicy szkolnej w ilości 3.osób.

 1. Wyniki konkursu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 27września 2016. Spośród uczestników konkursu zostanie wyłonionych trzech laureatów.

 1. Organizator konkursu.

mgr Magdalena Mularczyk – wychowawca klasy 2a