Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Ewaluacja z innowacji "Wariacje z językiem angielskim"

 

W trakcie zajęć dzieci uczyły się pokonywania bariery językowej, czego wynikiem było wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Wierszy i Piosenek W Języku Obcym. Ponadto uczniowie współpracowali ze swoimi rówieśnikami z krajów Unii Europejskiej w ramach projektu eTwinning. W  ramach tych działań dzieci przygotowywały zadania interaktywne, rozwiązywały zagadki przygotowane przez zagranicznych kolegów oraz wymieniały się świąteczną korespondencją.  Realizacja innowacji zakładała także słuchanie bajek po angielsku czytanych przez starszych kolegów.

Efektem podejmowanych działań jest otwartość wśród uczniów na inne kultury, chęć i zaangażowanie w wykonaniu nowych zadań (były to projekty dotyczące krajów anglojęzycznych, odgrywanie scenek tematycznych), u wielu uczniów poprawie uległa wymowa.


Naszym celem jest dalsze:

-        zachęcenie uczniów do pracy i sięgania po wiedzę z zakresu kultury, historii i języka krajów anglojęzycznych,

-        usprawnianie zintegrowanych sprawności językowych,

-        podwyższanie wyników nauczania,

-        motywowanie uczniów do większej aktywności i chęci współpracy.

 

foto

Innowacja "Mały Programista"

Opis Innowacji Pedagogicznej realizowanej  w Szkole Podstawowej  nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Cierniaka w Warszawie

 

 

Tytuł innowacji: „Mały Programista”

 

Autorzy innowacji :  mgr Iwona Luma, mgr Agata Gromek – nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Czas trwania innowacji: 01.09.2016-30.06.2019.

Osoby wdrażające innowację:

 • mgr Iwona Luma
 • mgr Agata Gromek

Zakres innowacji:

Innowacją zostali objęci uczniowie klas I a i I b Szkoły Podstawowej nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Cierniaka w Warszawie.  Zajęcia innowacyjne odbywają się w ramach zajęć komputerowych.

Główne założenia  innowacji :  

 

 • Wprowadzanie na zajęciach komputerowych od klas pierwszych nauki podstaw programowania za pomocą wybranego języka/wybranych języków, np. Scratch Junior/Scratch 2.0, by rozwijać kluczowe kompetencje, takie jak myślenie algorytmiczne czy planowanie procesów pozwalających wykorzystywać nowe technologie w różnych dziedzinach życia.
 • Wykorzystanie programu Scratch Junior/Scratch 2.0 jako darmowego narzędzia do edytowania grafiki, tworzenia prezentacji, animacji poklatkowych oraz nauki podstaw programowania.
 • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni i wnioskowania.
 • Rozwiązywanie problemów i komunikowanie się z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych.
 • Kształcenie umiejętności bezpiecznego korzystania z urządzeń cyfrowych, bezpiecznego zachowania w sieci  i przestrzegania praw autorskich.
 • Kształtowanie umiejętności wyszukiwania, gromadzenia, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł.
 • Rozwijanie kompetencji społecznych, kształcenie umiejętności pracy zespołowej i projektowej.
 • Kształcenie umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów na różnych przedmiotach.
 • Wykorzystanie elementów programowania na wszystkich przedmiotach szkolnych.
 • Uatrakcyjnienie nauczania.
 • Stworzenie uczniom możliwości odniesienia sukcesu (m.in. poprzez samodzielne stworzenie działającego programu, gry, aplikacji).

 

Spodziewane efekty innowacji pedagogicznej:

Poprzez wprowadzenie innowacji pedagogicznej "Mały programista" uczniowie już od najmłodszych lat nauki wejdą w świat technologii, co w dzisiejszych czasach jest priorytetem.

Wariacje z językiem angielskim - dwujęzyczność w edukacji wczesnoszkolnej

Opis innowacji pedagogicznej realizowanej w Szkole Podstawowej nr 114 z Oddziałami Integracyjnym im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie

 

 Autor innowacji - mgr Daria Madej

 nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i j. angielskiego w kl. Ic

 

Tytuł innowacji -  Wariacje z językiem angielskim  - dwujęzyczność w  edukacji wczesnoszkolnej

 

Innowacja realizowana w roku szkolnym 2016/2017 - 2018/2019

 

Innowacja opiera się na dążeniu do realizacji celów ujętych w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej i języka nowożytnego w niestandardowy sposób.  Zapewnia ona łączenie tak często jak jest to możliwe, przeplatanie edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, plastycznej, muzycznej ruchowej, społecznej z językiem angielskim w sposób niestereotypowy. Proces zdobywania wiedzy o świecie i nabywania kompetencji językowych odbywa się w skorelowany, dwujęzyczny sposób.

Ważnym elementem realizacji innowacji jest czytanie przez starszych kolegów tekstów anglojęzycznych oraz współpraca międzynarodowa ze szkołami z Europy, stosowanie technik multimedialnych, zabaw ruchowych czy zajęć muzycznych, dzięki którym nauka języka jest łatwiejsza i przyjemniejsza.

Jednym ze spodziewanych efektów innowacji jest nabycie wiedzy przez uczniów o otaczającym świecie i dzielenie się nią z dziećmi z innych państw. Do tak ujętego celu niezbędne jest rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w szerszym kontekście, a tym samym spełnienie kryterium dwujęzyczności w klasie.

Znajomość języka angielskiego pozwoli dzieciom w przyszłości na korzystanie z przepływu informacji, zwiększy ich wiedzę o świecie oraz nauczy otwartości i tolerancji w stosunku do innych kultur.