Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Godzina dla Ziemi

Każdego roku tysiące miast na całym świecie włącza się do akcji gasząc w symbolicznym geście dla naszej planety oświetlenie najbardziej rozpoznawalnych budynków. W 2016 roku były to między innymi paryska Wieża Eiffla, londyński Tower Bridge, berlińska Brama Brandenburska i warszawski Pałac Kultury i Nauki.

Dziś zapraszamy wszystkich rodziców i uczniów Szkoły Podstawowej nr 114 do poparcia akcji Fundacji WWF Polska i dołączenia do idei ochrony Wisły w jej obecnej, w dużej mierze naturalnej postaci. Chcemy zachować najpiękniejszą rzekę Europy.  Prosimy o wyłączenie, w symbolicznym geście,  oświetlenia dnia 25 marca 2017r. w godzinach od  20.30 do 21.30. Nasza szkoła też przyłącza się do „Godziny dla Wisły”.

EKO-Klub

 

Każdy uczeń wie, co zrobić z ZSEE!

W styczniu uczniowie należący do EKO-Klubu klas młodszych dowiedzieli się, co to są elektrośmieci! Właśnie przystąpiliśmy do udziału w kolejnym cyklu Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Moje miasto bez elektrośmieci”. Podstawowym celem programu jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej selektywnej zbiórki Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego oraz zmobilizowanie mieszkańców do prawidłowego postępowania z elektrośmieciami.

Jakie korzyści możemy odnieść w związku z przystąpieniem do tego programu?

  1. Mieszkańcy oddają bezpłatnie elektrośmieci w punktach zbierania na terenie gminy.
  2. W przypadku dużych elektrośmieci, jak lodówka lub pralka, mogą zamówić darmowy odbiór z domu, w dogodnym dla siebie terminie.
  3. ElektroEko wspiera działania gminy związane z edukowaniem i informowaniem mieszkańców w zakresie prawidłowego postępowania z ZSEE.
  4. Znajdujące się na terenie gminy szkoły otrzymują nowoczesne wyposażenie i pomoce dydaktyczne w ramach Funduszu Oświatowego. Ważne jest również, że decydując się na współpracę z ElektroEko, gmina ma pewność rzetelności przeprowadzonych procesów zbierania i odzysku.

Program to również szansa na podniesienie poziomu edukacji i warunków nauki w naszej szkole. Jak skorzystać z tej możliwości?

Mechanizm jest prosty i całkowicie bezpłatny – mieszkańcy oddający elektrośmieci do punktów zbierania prowadzonych przez ElektroEko otrzymują kupony, które przekazują naszej szkole i w ten sposób zasilają Fundusz Oświatowy. Każdy kupon przeliczany jest na punkty, które szkoła wymienia na pomoce naukowe lub wyposażenie sal lekcyjnych. Dodam, iż program "Moje miasto bez elektrośmieci" popierają najważniejsze instytucje tj. Ministerstwo Środowiska, Minister Edukacji Narodowej oraz Związek Miast Polskich.

Uwaga, Uwaga!!! Wielka zbiórka elektrośmieci!!!

W ramach programu nasza szkoła rozpoczyna „Wielką zbiórkę ZSEE”. Mały sprzęt AGD typu żelazka, miksery, młynki do kawy, szczoteczki elektryczne do zębów itp. przynosimy do miejsca zbierania ZSEE mieszczącego się w holu, przy świetlicy. Przy schodach umieściliśmy specjalne pudełko przeznaczone na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Chroniąc środowisko zbieramy również zużyte baterie i tonery. Duży sprzęt elektryczny i elektroniczny mogą Państwo oddać do punktów zbierania elektrośmieci i poprosić o kupony dla naszej szkoły. Do maja 2017r. trwa ogólnopolski konkurs dla szkół. My również mamy szansę na nagrodę. Zebrane kupony należy przekazać koordynatorowi działań ekologicznych – p. Marioli Klatowicz do sali 18.

 Ekologiczny pierwszy dzień wiosny – „Moje miasto bez elektrośmieci”

17 marca br. odbył się happening ekologiczny zachęcający mieszkańców Targówka do zbiórki elektrośmieci. Pomysłodawcą i organizatorem happeningu była klasa 2c należąca do EKO-Klubu klas młodszych. We współpracy z uczniami klasy 3f przygotowano plakaty, stroje przypominające sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz ulotki zachęcające do właściwego postępowania z elektrośmieciami. Wszyscy, ubrani w kolorowe kapelusze, z balonikami, wyruszyli na spacer ulicami Targówka. Podczas happeningu towarzyszył dzieciom Goody  Bady, maskotka będąca ambasadorem Cypru reprezentująca program ERASMUS +/  Respect – a Value for Lifetime, co oznacza „Szacunek – wartość na całe życie”. Wszyscy z radością przystąpili do akcji i razem z Goodym rozdawali ulotki,  informując o trwającej zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W atmosferze radości i zabawy szybko mijał czas. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z akcji.

O Edukacji Ekologicznej

Od kilku lat nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka kontynuują realizację Dzielnicowego Programu Edukacji Ekologicznej oraz Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Ekologicznej pod nazwą "Warszawa Stolicą Czystości". W programach uczestniczą panie: Danuta Badowska, Małgorzata Gorzelak, Mariola Klatowicz, Alina Błażejczyk-Makuch, Jadwiga Maciaszek, Anna Płaska, Teresa Żabik, Weronika Falenta, Agata Gromek, Iwona Gac, Anna Walczuk, Anna Kmieć, Ewa Rękawik, Agnieszka Domieniuk, Zuzanna Rudnicka, Magdalena Mularczyk, Iryna Loika, Agnieszka Wieczorek, Barbara Wójcicka, Marta Sikorska, Magdalena Młyńska i Renata Ceglińska. Koordynatorem działań ekologicznych jest pani Mariola Klatowicz. Programy realizują oddziały przedszkolne i klasy 1 - 6. Treści i zadania proponowane do realizacji w ramach programu stanowią pogłębienie i utrwalenie zagadnień dotyczących ochrony środowiska zawartych w obowiązujących programach nauczania, zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego. Ich realizacja prowadzona jest przy wykorzystaniu najbliższego otoczenia, jako naturalnej bazy dydaktycznej. Instytucjami wspierającymi działalność ekologiczną szkoły są: Lasy Miejskie - Warszawa, Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy oraz Fundacja Nasza Ziemia.

 

Miejski plastyczny konkurs ekologiczny Zielona Stolica

Uwaga KONKURS!!!
ZAPRASZAMY DO MIEJSKIEGO PLASTYCZNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO „ZIELONA STOLICA” dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na terenie m.st. Warszawy.
Konkurs „ZIELONA STOLICA” jest elementem programu „Wspieranie edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych m.st. Warszawy”. Organizatorem konkursu są Lasy Miejskie - Warszawa.

Celem konkursu jest:
1. Upowszechnienie wiedzy przyrodniczej ze zwróceniem uwagi na warszawską zieleń.
2. Promowanie zachowań przyjaznych środowisku naturalnemu.
3. Uświadomienie wpływu każdego człowieka na jakość środowiska.
4. Rozwijanie aktywności twórczej.
5. Popularyzacja i promocja programu ekologicznego.

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które w przedszkolach lub szkołach zostały objęte realizacją programu „Wspieranie edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych m.st. Warszawy”.

Konkurs jest przeprowadzany w trzech etapach:

1. Etap pierwszy – szkolny trwa do 20.11.2016r.
2. Etap drugi – dzielnicowy trwa do 9.12.2016r.
3. Etap trzeci – miejski trwa do 31.12.2016r.

Zadaniem każdego dziecka – uczestnika konkursu jest indywidualne i samodzielne wykonanie plakatu pt. „Zielona Stolica” zachęcającego do dbania o warszawską zieleń. Format pracy - A2 lub A3, technika – dowolna, płaska. Używanie gotowych elementów jest zabronione. Mile widziane będzie wykorzystanie wykonanych samodzielnie symboli kojarzących się z Warszawą.
Każdy plakat musi być opatrzony na odwrocie następującymi informacjami:
• imię i nazwisko oraz wiek autora pracy,
• adres placówki, dzielnica,
• imię i nazwisko nauczyciela, którego uczniem jest autor pracy.
Za opisanie pracy odpowiedzialny jest nauczyciel – opiekun dziecka.
Prace składamy do dnia 20 listopada w sali 18 u pani Marioli Klatowicz.

Jak Ci na imię jaku?


Serdecznie zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Warszawski Ogród Zoologiczny. Konkurs dotyczy wyboru imienia dla najmłodszego mieszkańca ZOO. Uczestnikiem konkursu może być pojedyncze dziecko lub klasa szkolna. Przedmiotem konkursu jest propozycja imienia dla małego jaka – samczyka urodzonego 9.10.2016. Czas trwania konkursu: 28.10.2016 – 30.11.2016. Rozstrzygnięcie konkursu: 01.12.2016.
Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 1 imię. Dotyczy to także klasy szkolnej. Karteczkę z propozycją imienia należy wrzucić do skrzynki umieszczonej przy wybiegu jaków. Na odwrocie każdej karteczki należy umieścić swoje dane: imię i nazwisko, wiek, telefon kontaktowy, adres e-mail oraz zgodę opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych (Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych osoby niepełnoletniej, której jestem opiekunem prawnym w celu realizacji konkursu przez Miejskie ZOO w Warszawie. Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem). W przypadku klasy szkolnej należy wskazać jej oznaczenie, telefon kontaktowy do opiekuna (lub jednostki), adres e-mail opiekuna (lub jednostki).

Konkurs - krzyżówka


Serdecznie zapraszamy do udziału w IV edycji konkursu na stworzenie krzyżówki ekologicznej. Organizatorem konkursu jest Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów.
1. Zasady uczestnictwa w konkursie:
• Utworzenie w szkole zespołu konkursowego, złożonego z minimum 10, maksimum 20 uczniów.
Zespół może stanowić cała klasa – wówczas dopuszczalna jest większa liczba uczestników niż 20.
• W jednej klasie można zorganizować jeden zespół.
• W jednej szkole można zorganizować wiele zespołów.
• Potwierdzenie udziału w konkursie poprzez nadesłanie pocztą, faksem lub e-mailem, czytelnie i dokładnie wypełnionej karty zgłoszenia. Termin nadsyłania - do 31 grudnia 2016r. Adres do korespondencji: MŁiJ, ul. Szwoleżerów 9, 00-464 Warszawa z dopiskiem „Konkurs – krzyżówka”.
2. Realizacja i opracowanie wszystkich zadań konkursowych:
• Na jednej stronie arkusza papieru formatu A3.
• Hasła, które będą występowały w krzyżówce powinny mieć tematykę ekologiczną.
• Klasy 0-3 - minimalna liczba haseł – 17.
• Klasy 4-6 i gimnazjaliści - minimalna liczba haseł – 27.
• Opracowanie plastyczne krzyżówki o charakterze przyrodniczym z elementami ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
• Opracowanie artystyczne krzyżówki w dowolnej płaskiej technice plastycznej.
• Podpisanie pracy – na odwrocie pracy należy zamieścić kserokopię karty zgłoszenia, wraz z krótkim komentarzem, czego uczestnicy konkursu nauczyli się wykonując zadanie, jak oceniają czas poświęcony na opracowanie krzyżówki.
• Opracowanie krzyżówki z przeznaczeniem do rozwiązania (z poleceniami do haseł napisanymi na komputerze).
EKO-Klub klas młodszych już przystąpił do pracy nad projektem krzyżówki. Zapraszamy również Was.

Zwierzęta zimą z nami nie zginą


Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Targówek zakupił paszę dla ptaków w celu realizacji akcji „Zimowa Stołówka”. Z niecierpliwością oczekujemy na ziarenka, bo już chcielibyśmy rozpocząć akcję dokarmiania ptaków.

Sadzimy tulipany

 

W ramach uzupełnienia akcji sadzenia drzew z okazji setnej rocznicy przyłączenia Targówka do Warszawy Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Targówek zakupił dla placówek oświatowych cebulki tulipanów. Dnia 28 października uczniowie klasy 2A zasadzili wokół wejścia do szkoły 100 cebulek tulipanów, w tym 50 cebulek tulipanów czerwonych oraz 50 cebulek tulipanów żółtych lub białych. Na wiosnę będą wspaniałą ozdobą naszej szkoły.

„Czystym powietrzem oddychajmy, ŚMIECI NIE SPALAJMY!”

 

Uczniowie EKO-Klubu wzięli udział w XIV edycji Konkursu Ekologicznego „Czystym powietrzem oddychajmy, ŚMIECI NIE SPALAJMY!” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego. Organizatorem konkursu było Województwo Mazowieckie.
Konkurs został sfinansowany ze środków WFOŚiGW w Warszawie. Tematem konkursu były zagadnienia związane z ochroną powietrza i przeciwdziałaniem tzw. „niskiej emisji”. Prace konkursowe nawiązywały do pojęcia „niskiej emisji”, a także wskazywały skutki zanieczyszczenia powietrza oraz działania, jakie należy podjąć, aby ograniczyć zanieczyszczenie powietrza spowodowane przez indywidualne gospodarstwa. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2016r. Naszą szkołę reprezentuje praca Piotra Bebernitza z klasy 2C. Z niecierpliwością czekamy na wyniki.

Odchudzamy tornister

Na przełomie października i listopada odbyła się w naszej szkole akcja ważenia plecaków. Uczniowie uczyli się, jak rozsądnie pakować swoje plecaki, by zawsze mieć potrzebne do lekcji przybory i nie przynosić zbytecznych rzeczy. To były bardzo pouczające zajęcia.

Edukacja ekologiczna